top of page
ראש הדף

האם ראיתם?

צפורים עומדות בתפילת שמונה עשרה?

כבשה אחת קטנה ויחידה בתוך עדר שלוו שמבחינה שמשהו טוב כבר קורה בירושלים?

הוד ומלכות עוטפים את סמטאות צפת עם שקיעת החמה בערב שבת?

פרחים נפתחים בתפילה עדינה?

אני רואה אותם ומציירת.

פנימיות
bottom of page