top of page
ראש הדף
מקום וטבע

כל ההשראות לציורים שלי נמצאות בנופים שאני הולכת בתוכם. בריח של אדמה רטובה מגשם, בהתחלפות הגוונים בעלים, במשיכות המכחול המדהימות הנמשכות בשמיים ביום מעונן שהבליחה בו קרן שמש. בהרמוניה המתוקה של כל החושים שם מתהווה ציור.

bottom of page